از کار افتادن سردخانه ها و دفن گروهی اجساد در غزه (فیلم)

 

{$sepehr_code_1334}