مجری توهین‌ کننده به حسن روحانی ممنوع الفعالیت شد (عکس)

مجری توهین‌ کننده به حسن روحانی ممنوع الفعالیت شد! (عکس)