کمک کردن یک فرد به دوست نابینایش برای درک بهتر فوتبال (فیلم)
{$sepehr_code_7505}منبع:توییتر فارسی