چرا سربازان در پادگان ها به یکدیگر شلیک می‌کنند؟
محمدضا اکبرحلوایی، معاون سابق مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی گفت: قبلاً هم گفته بودم به مرحله‌ای می‌رسیم که سربازان نه‌فقط خودکشی می‌کنند، بلکه به دیگران هم شلیک خواهند کرد. 
 
به گزارش هم میهن قانون پیش‌بینی کرده که سرباز در خدمت باید مورد ارزیابی روانی قرار گیرد، گذشته از اینها محیط‌خدمت باید آرامش‌بخش باشد، نه تنش‌زا. محیط‌های نظامی ما به‌دلیل تنبیهات و مشکلات خود سربازان، تنش‌زاست.
 
مرکز مشاوره در پادگان‌ها باید با خانواده سرباز در ارتباط باشند و همفکری کنند که فشار روی آنها کمتر شود، اما این اتفاق نمی‌افتد.
 
سرباز در دوره خدمت، درآمدش را از دست می‌دهد. من به یقین می‌گویم بیشتر افرادی که خودکشی می‌کنند، متعلق به دهک پنجم به پایین‌ هستند. در بعضی موارد فشار عاطفی هم مؤثر است، اما فشار اقتصادی بیشتری در محیط خدمت به آنها وارد می‌شود.
 
مسئولان ما در نیروهای مسلح،چگونگی رفتار درست را با سرباز نمی‌دانند و فکر می‌کنند باید قدرت‌نمایی را از طریق او به دیگران نشان دهند. این رفتار باعث می‌شود سرباز در شرایطی قرار گیرد که به دیگران شلیک کند.