قاچاق نفت سفید در پوشش صادرات هیدروکربن

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: پرونده قاچاق نفت سفید یارانه‌ای به ارزش گمرکی ۶ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال در شعبه ویژه تعزیرات حکومتی شهرستان ساوه رسیدگی شد.

به گزارش مهر، سعید نورالهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی با بررسی محتوای پرونده قاچاق نفت سفید یارانه‌ای به ارزش گمرکی ۶ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۳۹۷ میلیون ریال جریمه محکوم کرد.

به گفته نورالهی، با پیگیری اجرای احکام ۱۵ میلیارد و ۲۹۷ میلیارد ریال آن وصول شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی افزود: مأموران گمرکات استان مرکزی پرونده قاچاق نفت سفید یارانه‌ای در پوشش صادرات هیدروکربن سبک را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.