محکومیت قاچاقچیان بادام هندی

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه از رسیدگی به پرونده قاچاق ۶ هزار و ۷۵۰ کیلوگرم بادام هندی و ۶ هزار و ۲۳۰ کیلوگرم بادام زمینی خارجی به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش مهر، قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه گفت: پرونده قاچاق ۶ هزار و ۷۵۰ کیلوگرم بادام هندی و ۶ هزار و ۲۳۰ کیلوگرم بادام زمینی خارجی به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، متهم ردیف اول را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالا محکوم کرد.

شاهی گفت: شعبه همچنین متهم ردیف دوم را به پرداخت ۵۲ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالا به علاوه ارزش کارشناسی شده خودرو حامل کالاهای قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: مأموران نیروی انتظامی تنگه مرصاد در هنگام گشت زنی از یک دستگاه کامیون کشنده در محور اسلام آباد - کرمانشاه کالاهای قاچاق را کشف و برای رسیدگی و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی کرمانشاه ارسال کردند.