پخت خورشت محلی با ران 55 کیلوگرمی گاو (فیلم)
{$sepehr_code_7526}منبع:فرادید