عصبانیت شدید رییس بارسلونا؛ داد و فریاد و پرتاب ظرف شیرینی (فیلم)
{$sepehr_code_7534}منبع:طرفداری