کشته شدن یک ایرانی به دست پلیس سوئیس؛ ایران توضیح خواست

در پی انتشار خبری مبنی بر کشته شدن یکی از اتباع ايران توسط پلیس سوئیس، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر سوئیس، خواستار توضیح رسمی دولت سوئیس در این خصوص شد. 

به گزارش ایرنا؛ مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه ضرورت التزام تمامی دولت‌ها از جمله دولت سوئیس به رعایت حقوق شهروندان ایرانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت از دولت سوئیس انتظار داریم اطلاعات دقیقی در این رابطه به جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

سفیر سوئیس اظهار داشت موضوع را از دولت متبوع خود پیگیری و نتیجه آن را اعلام خواهد کرد.