این خورشت ایرانی در لیست منفورترین غذا‌های دنیا!

این بار هم حضور نماینده‌ای از ایران در بین ۳۰ رتبه ابتدایی خبرساز شده. گفتنی است خورشت بامیه در رتبه ۲۷ است.

این خورشت ایرانی در لیست منفورترین غذا‌های دنیا!

این خورشت ایرانی در لیست منفورترین غذا‌های دنیا!

منبع: برترین ها