روند ورود و خروج پول حقیقی در بورس در هفته گذشته؛ ۷۷۳ میلیارد تومان از بورس خارج شد

در مجموع کل معاملات هفته اخیر ۷۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۹۳ میلیارد تومان بود.

به گزارش اقتصادنیوز، در هفته‌ اخیر روند خروج سرمایه از بورس تهران ادامه داشت. در اولین روز هفته ۳۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 

روز دوشنبه بار دیگر پول حقیقی خارج شد که رقم خروج پول حقیقی ۲۹۹ میلیارد تومان بود و روز سه‌شنبه ۲۲۶ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. در آخرین روز معاملاتی هفته شاهد خروج پول برای هشتمین روز متوالی بودیم و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار ۲۱۱ میلیارد تومان بود. 

در مجموع کل هفته 773 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۹۳ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین ۱۰۱ درصد افزایش یافته است.

روند ورود و خروج پول حقیقی در بورس در هفته گذشته؛ ۷۷۳ میلیارد تومان از بورس خارج شد

رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی

روز شنبه نماد معاملاتی فکمند بیشترین خروج پول حقیقی را داشت. پس از فکمند، نمادهای دی، وصنعت، ونوین و کاما در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل نمادهای فنر، سیمرغ، کترام، رنیک و بیوتیک بیشترین ورود پول را داشتند. 

روند ورود و خروج پول حقیقی در بورس در هفته گذشته؛ ۷۷۳ میلیارد تومان از بورس خارج شد

روز دوشنبه نیز بیشترین خروج سرمایه به نماد خگستر تعلق داشت و ناما، خساپا، فکمند و فصبا در رتبه‌های بعدی بودند. در سوی دیگر، نمادهای فاسمین، فن افزار، کرومیت، بیوتیک و ثباغ بیشترین ورود را داشتند. در روز سه‌شنبه نیز بیشترین خروج به خساپا، وبملت، دی، شستا و وپاسار اختصاص داشت و نمادهای بیوتیک، پکویر، فسبزوار، دفارا و زشگزا بیشترین ورود پول را داشتند. 

در آخرین روز هفته بیشترین خروج پول متعلق به نماد وبملت بود. وپاسار، تفارس، تکاردان، دی، خساپا و خفولا در رتبه‌های بعدی بودند و در سوی دیگر اخابر، فنر، کرومیت، ببیوتیک و ناما بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را داشتند.