لحظه اصابت سامانه پدافندی ارتفاع پست آذرخش (فیلم)
{$sepehr_code_7876}


منبع:همشهری