تصویری از ارتفاع برف در جاده روستای بالان کلیبر، آذربایجان شرقی

تصویری از ارتفاع برف در جاده روستای بالان کلیبر، آذربایجان شرقی

منبع: جماران