یک روش کم هزینه و ساده برای ساخت گلدان با سیمان و کاشی شکسته (فیلم)
{$sepehr_code_7976}

 

 

 

منبع : فرادید