فردا سه شنبه فعالیت ادارات در مشهد با یک ساعت تاخیر آغاز می شود

فرماندار مشهد گفت: فردا با توجه به برودت هوا و لغزندگی معابر کلیه ادارات، نهادها، بانکها و سازمان‌ها با یک ساعت تاخیر در شهرستان مشهد آغاز به کار خواهند کرد.

به گزارش مهر، محسن داوری ضمن اشاره به وضعیت هوا در مشهد اظهار کرد: فردا با توجه به برودت هوا و لغزندگی معابر کلیه ادارات، نهادها، بانک‌ها و سازمان‌ها با یک ساعت تأخیر در شهرستان مشهد آغاز به کار خواهند کرد.