تبلیغات انتخاباتی
لیست نهایی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی برای مجلس منتشر شد

به گزارش اعتمادآنلاین، اسامی لیست به شرح ذیل است:

محمدباقر قالیباف
مرتضی آقاتهرانی
اسماعیل کوثری
منوچهر متکی
عبدالحسین روح الامینی
سیدمحسن دهنوی
حسین نجابت
مجتبی رضاخواه
امیرایراهیم رسولی
مجتبی توانگر
ابراهیم عزیزی
محمد خوش چهره
زهره الهیان
محمدهادی زاهدی وفا
فاطمه حایری شیرزای
سعید مهدوی کنی
محمدحسین حسین زاده بحرینی
زهره طبیب زاده
مهدی عسگری
مجتبی رحماندوست
زهره سادات لاجوردی
سیدعلی یزدی خواه
سیدنظام الدین موسوی
سمیه رفیعی
علی خضریان
علی اصغر پورمحمدی
علیرضا سلیمی
مهدی شریفیان
رضا تقی پور انوری
حسن خجسته باقرزاده

لیست نهایی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی برای مجلس منتشر شد