لحظه احساسی دیدار هادی چوپان با آرنولد شوارتزنگر (فیلم)
{$sepehr_code_8842}منبع:همشهری