عملیات نجات گربه گیر افتاده در رودخانه با استفاده از نردبان (فیلم)
{$sepehr_code_8856}منبع:پیج almatinets.kz