زندگی روستایی ،طرز پخت زبان گاو توسط آشپز معروف (فیلم)
{$sepehr_code_8885}منبع:یوتیوب کانال خانواده روستای دور