نتیجه انتخابات خبرگان تهران

نتایج اولیۀ خبرگان تهران اعلام شد:

۱. محسن قمینتایج اولیۀ خبرگان تهران اعلام شد
۲. علیرضا اعرافی
۳. حسینعلی سعدی
۴. محمدعلی موحدی
۵. محمود رجبی
۶. علی مومن‌پور
۷. غلامعلی صفایی
۸. سید محمدعلی موسوی جزایری
۹. قربانعلی دری نجف‌آبادی
۱۰. غلامعلی نعیم‌آبادی
۱۱. محمود محمدی عراقی
۱۲. غلامرضا مصباحی‌مقدم 
۱۳. عبدالجواد ابراهیمی‌فر
۱۴. احمد دانش‌زاده مومن
۱۵. سعید صلح میرزایی
۱۶. محمدرضا ناصری