یک حکم قضایی درخشان در اراک: دادگستری نباید به ابزار تسویه حساب های جناحی تبدیل شود

 عصر ایران - دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، از حقوقدانان برجسته کشورمان با انتشار این حکم قضایی درکانال تلگرامی اش نوشت:

یک حکم قضایی درخشان در اراک: دادگستری نباید به ابزار تسویه حساب های جناحی تبدیل شود
یک حکم قضایی درخشان در اراک: دادگستری نباید به ابزار تسویه حساب های جناحی تبدیل شود

‌این سند افتخارآمیز قضایی را بفرستید برای آن دسته از قضاتی که اعتقادی به فصل سوم قانون اساسی ندارند، به آیین ضابط‌محوری وفادارند و وجود خود را به آیین استقلال مشرف نمی‌کنند.
برخی از قضات جوان، چنان قلم خویش را به گوهر حق و آزادی مزین می‌کنند که با خواندن احکام صادره، روح انسان به وجد می‌آید.
تصور کنید تمام قضات دستگاه قضایی این‌گونه مستقلانه پای حق، عدالت و آزادی می‌ایستادند. 
کاش، این امکان را داشتم که هر ساله به گردن این سربازان عدالت مدال افتخاری بیاویزم.

این حقوقدان مطرح کشورمان زیر حکم، این جمله را هم نوشته است: این رای عالمانه رو قیاس کنید با رای پرونده شروین حاجی پور!