کارهایی که زنان قوی هرگز از انجام آن ها احساس شرمندگی نمی کنند

زنان قوی از خود اعتماد به نفس نشان می دهند. آن ها خودشان برای خود تصمیم می گیرند و پای تصمیم خود هم می مانند. به علاوه، آن ها با تاب آوری روانی بالایشان شناخته می شوند.

اما یک چیز بخصوص در این زنان هست: اینکه آن ها هرگز از اولویت دادن به خودشان احساس شرمندگی نمی کنند.

به گزارش روزیاتو، در ادامه از کارهایی خواهیم گفت که زنان قوی هرگز از انجام آن ها احساس شرمندگی نمی کنند.

۱- نه گفتن

یک ویژگی که زنان قوی را از بقیه متمایز می کند توانایی آن ها در نه گفتن و ماندن پای آن است.

آن ها از نه گفتن احساس شرمندگی نمی کنند چون با نپذیرفتن چیزهایی که تمایلی به آن ها ندارند، با خودشان صادق می مانند؛ چه پروژه ای کاری باشد، چه یک دعوت و چه یک مسئولیت که با ارزش های آن ها همخوانی نداشته باشد.

۲- دنبال کردن بلند پروازی های خود

چه راه انداختن کسب و کار خود باشد و چه طی کردن پله های ترقی در شغل خود، زنان قوی هرگز از رفتن به دنبال بلند پروازی هایشان احساس شرمندگی نمی کنند.

آن ها هرگز اجازه نمی دهند جامعه، خانواده یا شریک زندگی شان به آن ها دیکته کند که چه کاری را می توانند انجام دهند و چه کاری را نه.

۳- اولویت دادن به خود

زنان اغلب نیازهای دیگران را در اولویت قرار می دهند و حتی زمانی که اولویت را به نیاز خود می دهند هم به خاطر آن احساس گناه می کنند.

اما این تقصیر آن ها نیست. بسیاری از زن ها با طرز فکر بزرگ شده اند که باید «مراقب و دلسوز» خانواده باشند. به آن ها یاد داده نشده که لیوان خود را قبل از لیوان دیگران پُر کنند.

اما زنان قوی برای غلبه بر این احساس گناه تلاش می کنند.

آن ها از خود مراقبت می کنند، هر زمان که نیاز داشته باشند به خود استراحت می دهند و برای نیازهای خود ارزش و احترام قائل هستند. این بدان معنی نیست که آن ها اهمیتی به دیگران نمی دهند، بلکه آن ها از غافل شدن از خود به خاطر دیگران پرهیز می کنند.

۴- رک و صادق بودن

زنان قوی، قاطع، جسور و به طرز بی رحمانه ای صادق اند.

آن ها از صحبت درباره ی موضوع اصلی طفره نمی روند، هنگام صحبت من و من نمی کنند یا از گفتن منظور واقعی خود پرهیز نمی کنند.

آن ها سر اصل مطلب می روند و بابت آن هم احساس شرمندگی نمی کنند. اگر کسی قدرت رویارویی با حقیقت را نداشته باشد، این فقط مشکل او است.

۵- تمام کردن روابط سمی

منظور صرفاً روابط عاطفی نیست. زنان قوی دوستان بد، اعضای سمی خانواده و شریک زندگی بدرفتار یا کنترل گر خود را کنار می گذارند.

و این کار را هم با افتخار انجام می دهند. آن ها اجازه نمی دهند احساس شرمندگی و گناه، روی احساسات شان تأثیر بگذارد، چون همانطور که قبلاً گفته شد این زنان خود را در اولویت قرار می دهند. به عبارت دیگر، زنان قوی برای خود احترام قائل هستند.

آن ها سنگدل نیستند؛ حد و مرزهایی را در روابط خود تعیین می کنند و به دیگران فرصت می دهند.

تنها زمانی که کسی که به آن ها بی احترامی کند او را ترک می کنند و دیگر هرگز پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند.