خزعلی عازم نیویورک شد

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور جهت شرکت در نشست کمیسیون مقام زن عازم نیویورک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،«کمیسیون مقام زن» یکی از اولین نهادهای بین‌المللی است که ذیل شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به منظور تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای بهبود شرایط زنان در سراسر دنیا ایجاد شده است.

این کمیسیون اصلی‌ترین رکن بین‌المللی است که درباره تمامی مسائل مرتبط با زنان، پیشنهادها و گزارش‌های خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه می‌کند.