کدام داروها را می توان در فاضلاب ریخت

سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: امحاء هریک از داروهای بلااستفاده و تاریخ گذشته حتماً باید به صورت اصولی انجام شود.

به گزارش مهر، راضیه کشاورز ملکی افزود: برای جلوگیری از مصرف داروهای بدون استفاده در منزل توسط کودکان، حیوانات خانگی یا دیگر افراد، به محض اینکه مورد نیاز نباشند، باید سریعاً از طریق فاضلاب دور ریخته شوند.

وی ادامه داد: داروهای غیر مخدر مجاز به امحاء از طریق فاضلاب شامل داروهایی مثل شکل مقعدی دیازپام و متیل فنیدیت هستند، داروهای مخدر مجاز به امحاء از طریق فاضلاب نیز شامل نورفین، فنتانیل، هیدروکودون، هیدرومورفون، مپریدین، متادون، مورفین، اکسی کودون، اکسی مورفون هستند.

سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع رسانی فرآورده‌های سلامت تصریح کرد: شربت متادون که برای درمان نگهدارنده اعتیاد به مواد مخدر توسط پزشک تجویز می‌شود، بسیار خطرناک است و به هیچ عنوان نباید این دارو را در یخچال و در دسترس کودکان و یا در ظروف مخصوص فرآورده‌های خوراکی و نوشیدنی مثل بطری نوشابه نگهداری کرد، چون به اشتباه ممکن است خورده شود و منجر به مرگ شود، برای امحاء این دارو نیز باید آن را در فاضلاب ریخته و بطری پس از آبکشی دور انداخته شود.

وی در مورد داروهای قابل دور ریختن در صورتی که برچسب دارو، روش خاصی را برای دور ریختن و امحای دارو توصیه نکرده باشد، توضیح داد: در صورتی که دارویی در لیست داروهای قابل دور ریختن از طریق فاضلاب (مثل بنزودیازپین ها و مخدرها) قرار نداشته باشد توصیه می‌شود داروها از طریق معمول و سطل زباله منزل با استفاده از روش‌های زیر دور ریخته و امحاء شود. داروها بدون خرد کردن قرص‌ها و کپسول‌ها، از بسته بندی اصلی خارج و با مواد ناخوشایندی مانند تفاله چای یا قهوه مخلوط شود. مخلوط در کیسه پلاستیکی دربسته قرار گرفته و سپس داخل سطل زباله انداخته شود. مخلوط حاصل را می‌توان در قوطی حلبی خالی یا دیگر ظروف مشابه ریخته تا از نشت دارو یا ریختن آن به بیرون از سطل زباله جلوگیری شود. قبل از دور انداختن بطری خالی دارو، دستور مصرف روی آن‌را برای جلوگیری از مصرف نابجا حتماً باید مخدوش شود.