حال ناخوش سد کرج حتی بعد از بارندگی‌ های اخیر (فیلم)
{$sepehr_code_9535}منبع:همشهری