محسن هاشمی : می خواهند با مدیریت کبکی کشور را اداره کنند (فیلم)
{$sepehr_code_9600}

 

نتایج انتخابات اخیر، امید را در جامعه کمرنگ کرد.

برداشت مسئولان از عدم حضور اکثریت و حضور اقلیت، خطرناک است.

نسل z اکثریت جامعه از انقلاب عبور کرده است.

نسل z اقلیت، می خواهد با تندروی مسایل کشور را پیش ببرد.

حتی کارشناسان  جریان اصولگرا و حاکمیت، توسط تندروها به انزوا کشیده شدند.

می خواهند با مدیریت کبکی، یعنی ندیدن واقعیات و سر در برف فروبردن، کشور را اداره کنند.

یک اقلیت تندرو ده درصدی، که خود را انقلابی می داند چگونه می تواند مشکلات مردم را حل کند؟؟