متلک‌ های خداداد عزیزی و غفوریان به آقای «جدی می‌فرمایید؟» (فیلم)
{$sepehr_code_9762}

 

منبع: آخرین خبر