یوزی رابین ملقب به پدر صنعت موشکی اسرائیل: حمله به ایران به چه بهایی؟ (فیلم)
{$sepehr_code_9892}منبع:همشهری