لحظه قهرمانی هادی چوپان این بار در انگلیس / گرفتن مدال از دستان رانی کولمن (فیلم)
{$sepehr_code_9940}منبع:همشهری