روسیه چه زمانی چهارمین اقتصاد جهان خواهد شد؟

آندری بلوسف، معاون اول نخست‌وزیر روسیه می‌تواند به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود، مشروط بر اینکه رشد پایدار حداقل ۲ درصد در سال را با شتاب تدریجی تا سه درصد حفظ کند.

وی افزود: کشور ما باید تا سال ۲۰۳۰ به یکی از چهار اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. همانطور که مشخص است، امروز از نظر تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید، اقتصاد روسیه در رتبه پنجم قرار دارد. محاسبات نشان می‌دهد که روسیه می‌تواند به چهارمین اقتصاد جهان تبدیل شود و پیش از ژاپن قرار بگیرد، مشروط بر اینکه رشد پایدار حداقل ۲ درصد در سال را با شتاب تدریجی تا سه درصد حفظ کند.

به گزارش ایسنا، بلوسف همچنین سطح بالایی از فعالیت سرمایه‌گذاری در روسیه را اعلام کرد.

معاون اول نخست‌وزیر روسیه گفت: بر اساس داده‌های سال گذشته، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت ۹.۸ درصد افزایش یافت و تقریبا سه برابر سریع‌تر از رشد تولید ناخالص داخلی است و حفظ رشد سریع سرمایه‌گذاری در کل دوره ۲۰۲۵تا۲۰۳۰ را فراهم می‌کند.

روسیه در پایان سال ۲۰۲۲ وارد پنج اقتصاد بزرگ جهان شد و از نظر برابری قدرت خرید و حجم اقتصادی از آلمان پیشی گرفت. بانک جهانی این ارزیابی را در ماه آگوست ۲۰۲۳ منتشر و ارزیابی تولید ناخالص داخلی جهان را در پایان سال ۲۰۲۲ به‌روزرسانی کرد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، روسیه در بین پنج اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد؛ اقتصاد چین در رتبه اول قرار دارد و پس از آن ایالات‌متحده است، هند، ژاپن و روسیه در رده‌های بعدی قرار دارند.

بیزنس نوشت، بر اساس برآورد اولیه سرویس آمار فدرال، رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ به ۳.۶ درصد رسید. وزارت توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۴ به ۲.۳ درصد رشد کند.