بازدید سرزده بازرس کل از شرکت توزیع برق تهران بزرگ

بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، به صورت سرزده از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بازدید کرد.

به گزارش مهر، در راستای اجرای دستور رئیس سازمان بازرسی مبنی بر حضور میدانی و مؤثر به منظور نظارت بر نحوه خدمات رسانی دستگاه‌های اجرایی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور و هیأت همراه صبح امروز از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به صورت سرزده بازدید کردند.

محمدحسن امیری و هیأت همراه در این بازدید که به صورت سرزده انجام شد، ضمن برگزاری جلسه با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت توزیع برق تهران بزرگ، از نزدیک در جریان روند کار سامانه‌های مدیریت شبکه و سیستم‌های پایش برخط شبکه، سامانه‌های مدیریت حوادث، مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها قرار گرفتند.