دعوت روزنامه اصولگرای همشهری برای "برخورد مومنانه" درباره ماجرای کاظم صدیقی

عصر ایران: ای کاش وقتی آن نماینده معمم مجلس قسم جلاله یاد می کرد که ظریف به آمریکایی ها تعهد داده که سردار قاسم سلیمانی را تحویل شان دهد و می گفت نام او در FATA آمده است و ای کاش زمانی که آن روزنامه معروف اصولگرا می نوشت که سید محمد خاتمی از پادشاه عربستان پول گرفته است، با این دروغ های شاخدار هم "برخورد مومنانه" می شد.

چگونه وقتی یک باغ 1000 میلیاردی واقعا جابجا شده، پرداختن به آن، بازی در زمین دشمن است ولی دروغگویی مطلق درباره وزیر خارجه کشور و رئیس جمهور سابق مملکت، می شود خیرات و مبرّات؟

ای کاش با منتقدان نیز به جای برخوردهای سخت، برخورد مومنانه می شد!

دعوت روزنامه اصولگرای همشهری برای