بازداشت فرد‌ هتاک به مقدسات در کرج
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: فرد هتاک به مقدسات مشهور به شاهزاده در کرج پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد.
 
به گزارش ایرنا این مرکز اعلام کرد؛ پس از معرفی به زندان، جهت ادامه تحقیقات در اختیار ضابط قرار گرفت.
 
بنا بر این گزارش متهم سرین کرتیس، فرد هتاک به مقدسات که در ویدیوهایی که از خود منتشر می‌کرد، خود را شاهزاده سرین خطاب می‌کرد، با پیگیری ضابط قضایی در استان البرز شناسایی و دستگیر شد.
 
متهم پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت پس از معرفی به زندان، جهت ادامه تحقیقات در اختیار ضابط قرار گرفت.