زهرا شجاعی درگذشت
معاون امور زنان و خانواده در دولت اصلاحات در گذشت.
 
به گزارش جماران؛ زهرا شجاعی معاون امور زنان و خانواده در دولت اصلاحات امروز پس از طی دوره ای بیماری دار فانی را وداع گفت.