طرز تهیه بره 20 کیلوگرمی توسط آشپز مشهور آذربایجانی (فیلم)
{$sepehr_code_10483}منبع:فرادید