طرز پخت 10 کیلوگرم گوشت گاو توسط خانواده روستایی آذربایجانی (فیلم)
{$sepehr_code_10554}منبع:فرادید