نمایی از صید و فرآوری هزاران تن ماهی مرکب در یک کشتی غول پیکر (فیلم)
{$sepehr_code_10600}

 

 

 

منبع : فرادید