یک شرکت در لرستان محکوم به استرداد ۵۷۲ هزار یورو شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: یک شرکت که در قبال دریافت ارز دولتی به تعهدات خود عمل نکرده بود محکوم به بازگشت ۵۷۲ هزار و ۴۸۶ یورو به بانک صادرات شد.
 
به گزارش ایرنا، علیرضا لطفی روز پنجشنبه اظهار کرد: پرونده شکایت بانک صادرات از یک شرکت که به دریافت ۵۷۲ هزار و ۴۸۶ یورو ارز دولتی اقدام کرده و تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بود در شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی لرستان رسیدگی شد.
 
وی خاطرنشان کرد: شعبه با توجه به جواب استعلام‌ها، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه، شرکت را به بازگرداندن عین ارز به میزان ۵۷۲ هزار و ۴۸۶ یورو به بانک شاکی محکوم کرد.