سقوط جنگنده سوخو ۳۵ روسیه در دریای سیاه (فیلم)
{$sepehr_code_10678}

 

منبع: همشهری