این کلیپ از یکی از فود استریت های بمبئی وایرال جهانی شده!
{$sepehr_code_10912}