مردم ژاپن تا سال ۲۵۳۱ همگی نام خانوادگی یکسانی خواهند داشت

شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد همه افراد در ژاپن تا سال ۲۵۳۱ نام خانوادگی یکسانی خواهند داشت، تصور کنید فریاد بزنید: هی ساتو! و همه سرشان را به سمت شما برگردانند.

به گزارش زومیت، کشور ژاپن زوجین را ملزم می‌کند هنگام ازدواج یکی از نام‌های خانوادگی خود را انتخاب کنند و در ۹۶ درصد موارد، زنان نام خانوادگی مرد را انتخاب می‌کنند. به‌گفته‌ی پروفسور هیروشی یوشیدا از مرکز تحقیقات اقتصاد و جامعه پیری دانشگاه توهوکو اگر این قانون تغییر نکند، در حدود ۵۰۰ سال دیگر هر شهروند ژاپنی نام خانوادگی «ساتو» را خواهد داشت.

از سال ۲۰۲۳، ساتو محبوب‌ترین نام خانوادگی در ژاپن بود و ۱٫۵۲۹ درصد از جمعیت همین نام خانوادگی را داشتند.

از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، نام خانوادگی ساتو در کشور ژاپن ۱٫۰۰۸۳ برابر افزایش یافت؛ درنتیجه با فرض تداوم این رشد، نام خانوادگی همه‌ی مردم ژاپن تا سال ۲۵۳۱ ساتو خواهد شد.

چنانچه ژاپن داشتن نام خانوادگی جداگانه را مجاز کند، تا آن سال تنها ۷٫۹۶ درصد از شهروندان ژاپنی نام خانوادگی ساتو را خواهد داشت (با فرض اینکه طبق نظرسنجی سال ۲۰۲۲، ۳۹٫۳ درصد یک نام خانوادگی را انتخاب کنند). تحت این سناریو باز هم تا سال ۳۳۱۰ به نام خانوادگی ساتو خواهند رسید.

البته، طبق «پیش‌بینی‌های آینده جمعیت ژاپن»، جمعیت ژاپن در سال ۲۱۲۰ به حدود ۴۱ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. اگر این سرعت ادامه پیدا کند، طبق تخمین‌ها جمعیت ژاپن در سال ۲۵۳۱ به ۲۸۲ هزار نفر و در سال ۳۳۱۰ به ۲۲ نفر خواهد رسید. به‌عبارت‌دیگر، حتی اگر پذیرش ۱۰۰ درصدی نام خانوادگی ساتو به مدت ۸۰۰ سال به تعویق بیفتد، احتمال زیادی وجود دارد که خود مردم ژاپن قبل از آن به خاطر کاهش زاد‌وولد منقرض شوند.

پژوهش جدید به درخواست پروژه «به نام‌ها بیندیشید» انجام شد که هدف آن فشار آوردن به دولت برای اجازه دادن به زوج‌های متاهل برای داشتن نام‌های جداگانه است.