خورشید گرفتگی کامل در آمریکا
میلیون ها نفر در سراسر آمریکا بعد ازظهر دوشنبه به وقت محلی خورشید گرفتگی کامل را تماشا کردند.
 
به گزارش ایرنا، این خورشید گرفتگی کامل که بیش از چهار دقیقه طول کشید، بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی رخ داد و میلیون ها نفر را به خیابان ها کشاند تا آن را تماشا کنند.
 
میلیون ها نفر در سراسر آمریکای شمالی به آسمان خیره شدند تا این خورشید گرفتگی کامل را نظاره گر باشند.
 
مردم در راسلویل، آرکانزاس، غرق در عشق و خورشید گرفتگی کامل در روز دوشنبه بودند.
 

عقد دسته جمعی صدها زوج قبل از خورشیدگرفتگی 

 
درست قبل از خورشید گرفتگی، صدها زوج در یک مراسم ازدواج دسته جمعی عقد کردند. سپس، هنگامی که ماه به طور کامل خورشید را مسدود کرد، برخی از زوج ها خورشید گرفتگی کامل را مشاهده کردند.
 
شهر راسلویل حدود ۴ دقیقه خورشید گرفتگی کامل را تجربه کرد. در تگزاس خورشیدگرفتگی کامل رخ داده  و دمای هوا  نیز کاهش یافته است.
 
داده‌های ایستگاه هواشناسی آمریکا  نشان می‌دهد که دما در شهرها و شهرهای نزدیک به مرز جنوبی آمریکا چند درجه کاهش یافته است.
 
همچنین رطوبت در این شهرها افزایش یافته است. گفته می شود دما در برخی مناطق امریکا که خورشید گرفتگی کامل را تجربه می کنند ۱۰ درجه کاهش خواهد یافت.
 

واکنش حیوانات باغ وحش دالاس به خورشید گرفتگی 

 
کارکنان باغ وحش دالاس اعلام کردند که هنگام وقوع خورشید گرفتگی  رفتار حیوانات برای مدتی تغییر کرد.
 
یکی از کارکنان باغ وحش گفت که فلامینگوها در وسط حوض جمع شدند و پنگوئن ها نیز همه در کنار هم قرار گرفتند. یکی از کارکنان باغ وحش گفت: «همه پرندگان در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا از خود محافظت کنند و ایمن باشند.
 
به گفته این کارکنان, گورخرها نیز شروع به دویدن کردند و شترمرغ ها نیز در کنار هم جمع شدند.