هدف قرار دادن مناره مسجد هنگام اذان (فیلم)
{$sepehr_code_11673}منبع:فرارو