تجمع مردم همدان و یزد در حمایت از عملیات سپاه علیه اسرائیل (عکس)