طرح سئوال از وزیر کار در خصوص دستمزد کارگران کلید خورد

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس از کلید خوردن طرح سئوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت تخلف در تعیین نرخ حقوق کارگران خبر داد.

 علیرضا منادی سفیدان در گفت و گو با خانه ملت با انتقاد از نحوه محاسبه افزایش حقوق کارگران برای سال 1403، عنوان کرد: چرا قانون کار که در نحوه محاسبه حقوق کارگران صراحت دارد که «مزد کارگران با توجه به نرخ تورم و تأمین یک خانواده تعیین شود»، در سال ۱۴۰۳ اجرا نشده است؟

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: همچنین باید توضیح داده شود، چرا بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان کارگران، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ محاسبه و صورت جلسه تعیین حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان آنان ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: علت عدم ارائه خدمات رفاهی از جمله مسکن به کارگران موضوع فصل هشتم قانون کار چیست، در حالی که در ماده (۱۴۹) قانون کار، دولت موظف شده است از طریق وزارت مسکن و شهرسازی شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط در تامین مسکن کارگران اقدام کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: مجموع این سئوالات موجب شد تا طرح سئوال از وزیر کار کلید بخورد و این سئوال مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.