ایران عضویتش را در سه سازمان بین المللی لغو کرد + اسامی

دولت اعلام کرد با توجه به عدم تمایل به تداوم عضویت در برخی مجامع بین المللی، لایحه لغو عضویت در این مجامع را به مجلس تقدیم کرده است.

به گزارش جماران، در متن نامه رئیس جمهور آمده است: با توجه به عدم تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران به تداوم عضویت در برخی مجامع بین المللی، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:

ایران عضویتش را در سه سازمان بین المللی لغو کرد + اسامی

«لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 26/ 1/ 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ماده واحده – ردیف های (17) و (25) جدول دوم ذیل ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب 26/1/1365 و ردیف (66) فهرست موضوع تبصره (4) الحاقی به قانون یاد شده مصوب 3/ 9 /1370 حذف می شوند.»

این نامه به امضای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه رسیده است.

بر این اساس، ایران از عضویت در « شورای بین‌المللی موزه ها» که در زمان تصویب با وزارت فرهنگ و ارشاد همکاری داشته و  شورای بین‌المللی محوطه ها و بناها (‌ایکوموس) که همکاری هایی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت) داشته و همچنین «شبکه سازمانهای علمی جهان سوم» که مصوب شده بود همکاری هایی با وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به ویژه ‌دانشگاه صنعتی شریف و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران داشته باشد، انصراف داده است. در پی این لغو عضویت، ایران پرداخت حق عضویت به آنها را نیز قطع خواهد کرد.

براساس پیگیری های خبرنگار جماران از دفتر ریاست جمهوری، لغو عضویت ایران در «شورای بین المللی موزه ها» به درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به دلیل خصوصی شدن این شورا و تغییر ماهیت بین المللی بودن آن، انجام شده و از این جهت، ایران از عضویت در آن انصراف داده است. همچنین وزارت میراث فرهنگ و گردشگری درخواست عدم عضویت در شورای بین المللی محوطه ها و بناها را نیز داشته است.