طبق داده های کاوشگر فضایی؛
اتمسفر زهره نشتی دارد
طبق داده های کاوشگر فضایی بپی کلمبو، انبوهی از گازها از جمله کربن و اکسیژن از اتمسفر سیاره زهره نشت می کنند. 
 
به گزارش مهر به نقل از اسپیس، این اطلاعات در حالی به دست آمده که فضاپیمای مذکور از کنار زهره گذشت و می تواند دانش محققان از نشتی اتمسفر سیاره های همسایه را بیشتر کند. علاوه بر آن داده های مذکور به محققان کمک می کند محیط مغناطیسی شکننده زهره را نیز دسته بندی کنند.
 
زمین سیاره ای با میدان مغناطیسی قدرتمندی است که از نشت اتمسفر آن به عمق فضا جلوگیری می کند اما زهره میدان مغناطیسی با ثبات و مخصوص خود ندارد. زیرا بخش خنک تر داخلی سیاره نمی تواند دور مواد مذاب بچرخد. این چرخش برای خلق و نگهداری میدان مغناطیسی ضروری است.
 
بنابراین نورخورشید که سیاره کهربایی رنگ می تابد، اتم های اتمسفری آن را باردار می کند که آنها نیز به نوبه خود جریان های الکتریکی می سازند که یک مگنتوسفر بی ثبات وابسته به نور خورشید تولید می کنند.
 
فضاپیمای بپی کلمبو که به اتحادیه اروپا تعلق دارد در آگوست ۲۰۲۱ میلادی به مدت ۹۰ دقیقه در این مگنتوسفر پرواز کرد تا سرعتش را کند و مسیر خود را به سمت سیاره هدفش(عطارد) اصلاح کند. محققان داده های مربوط به این رویداد را تحلیل کردند و برخی اطلاعات ارزشمند یافتند.
 
به نظر می رسید ذرات باردار یا یون ها به دلیل آنکه نور خورشید حرکت مولکول ها در اتمسفر را به شدت تسریع می کند، از سیاره فرار می کنند. در حقیقت سرعت حرکت آنها به اندازه ای سریع بود که یون ها از گرانش زهره فرار می کردند و در فضا شناور می شدند.
 
لینا حدیدی محقق ارشد این پژوهش می گوید: آنها یون های سنگینی هستند که به طور معمول به کندی حرکت می کنند، بنابراین ما هنوز سعی داریم مکانیسم این رویداد را درک کنیم.
 
اتمسفر غلیظ و جهنمی زهره مملو از دی اکسید کربن است اما مقادیر اندکی نیتروژن و گازهای دیگر نیز در آن وجود دارد. محققان قبلا می دانستند ذرات کوچک اکسیژن در بخشی از زهره که همیشه شب است وجود دارد. همچنین گروهی مختلف از محققان در نوامبر سال گذشته مولکول های اکسیژن را در بخشی از سیاره که همیشه روز است نیز ردیابی کردند.
 
فضاپیمای بپی کلمبو اندک اندک به پایان ماموریت ۷ ساله خود نزدیک می شود و طبق پیش بینی ها در اواخر ۲۰۲۵ میلادی به عطارد می رسد.