افزایش واردات گوشت منجمد

 سال گذشته ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم وارد شد اما امسال واردات گوشت منجمد ۱۴۰ هزار تن افزایش یافته و حجم واردات گوشت گرم ثابت می‌ماند.

به گزارش مهر، تأمین بازار کالاهای اساسی با کمترین نوسان قیمتی ضامن امنیت غذایی است. پس از برخی سیاست گذاری‌های انجام شده در دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ سبب شد تا بستر نا به‌سامانی بازار گوشت قرمز رقم بخورد. این امر با حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ بیشتر خودش را نشان داد از این رو شاهد جهش نجومی قیمت گوشت قرمز در ماه‌های خرداد و تیر ۱۴۰۲ بودیم. در ادامه این امر دوباره در نیمه دوم سال نیز تکرار شد.

با تدابیر اندیشیده شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی واردات دام و گوشت انجام شد و اگر چه توزیع آن با صف طولانی همراه بود اما تا حدودی کمک به تأمین بازار کرد.

پیش از آغاز سال جدید، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار درباره واردات گوشت قرمز به مهر گفته بود، با توجه به نیاز بازار روزانه به طور میانگین ۲۰۰ تن گوشت گرم وارد کشور می‌شود.

برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای امسال در حوزه تأمین کمبود بازار داخل و مدیریت نرخ این کالای پروتئینی چیست؟ علیرضا پیمان پاک با بیان اینکه بودجه ارز واردات گوشت قرمز اختصاص داده شده است، اعلام کرده، تا پایان سال ارز مورد نیاز گوشت قرمز تأمین شده و تمام کمبود تولید گوشت قرمز از محل واردات جبران می‌شود.

وی یادآور شده، سال گذشته ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم وارد شد اما برای امسال میزان واردات گوشت منجمد ۱۴۰ هزار تن افزایش می‌یابد و حجم واردات گوشت گرم ثابت باقی خواهد ماند.

پیمان پاک با بیان اینکه افزایش واردات گوشت قرمز برای تأمین و تنظیم بازار است، یادآور شده، عمده واردات گوشت گوساله بوده که ۸۰ درصد پیش بینی شده و باقی گوشت گوسفندی است. ‌