نرم‌افزاری که به تازگی ماکروسافت معرفی کرده‌است / عکس و صدا را می‌گیرد و فیلم می‌سازد (فیلم)
{$sepehr_code_12111}