تخم مرغ‌های خراب از سالم را اینگونه تشخیص می‌دهند (فیلم)
{$sepehr_code_13130}منبع:پیج poultrycare.ng